เฉพาะตารางสอน
00:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
00:30:00
World Why วิทย์
01:00:00
เมืองหุ่นยนต์
01:30:00
ฟิสิกส์สนุก
02:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
02:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
03:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
03:30:00
Startup Warrior
04:00:00
คิดการใหญ่
04:30:00
พลเมืองเด็ก
05:00:00
สมองดีสร้างได้
05:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
06:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
06:30:00
R : คิดวิทย์ Science Yard
07:00:00
R : World Why วิทย์
07:30:00
R : เมืองหุ่นยนต์
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R : ฟิสิกส์สนุก
08:30:00
ท13101 ภาษาไทย3
09:30:00
อ13101 ภาษาอังกฤษ3
10:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์3
11:30:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.4)
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
13:30:00
R : ท13101 ภาษาไทย3
14:30:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.5)
15:00:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.6)
15:30:00
R : Startup Warrior
16:00:00
R : คิดการใหญ่
16:30:00
R : พลเมืองเด็ก
17:00:00
R : สมองดีสร้างได้
17:30:00
R : คู่หูทดลองวิทย์
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : ทราบแล้วเปลี่ยน
18:30:00
R : World Why วิทย์
19:00:00
R : เมืองหุ่นยนต์
19:30:00
R : ฟิสิกส์สนุก
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : คิดวิทย์ Science Yard
21:00:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.4)
21:30:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.5)
22:00:00
R : Lab Kids (วิทย์ ป.6)
22:30:00
R : Startup Warrior
23:00:00
R : คิดการใหญ่
23:30:00
R : พลเมืองเด็ก

ดาวน์โหลดตารางสอน