เฉพาะตารางสอน
00:00:00
ปักหมุดปักษ์ใต้
00:30:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
01:00:00
สีสันอาเซียนพัลส
01:30:00
ฉายแวว
02:00:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
03:00:00
The Collector นักสะสม
03:30:00
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
04:00:00
I am in Asean
04:30:00
The success story ไขกลยุทธ์ความสำเร็จ
05:00:00
หมอปกรณ์ออนทัวร์
06:00:00
THU : ท12101 ภาษาไทย2
07:00:00
THU : อ12101 ภาษาอังกฤษ2
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
09:00:00
FRI : ค12101 คณิตศาสตร์2
10:00:00
FRI : ท12101 ภาษาไทย2
11:00:00
FRI : อ12101 ภาษาอังกฤษ2
12:00:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
13:00:00
MON : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2
14:00:00
MON : ค12101 คณิตศาสตร์ 2
15:00:00
MON : ท12101 ภาษาไทย 2
16:00:00
MON : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2
17:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
หนังพาไป
18:30:00
TUE : ค12101 คณิตศาสตร์ 2
19:30:00
The Movies Picture
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
TUE : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ)
21:30:00
อันดามัน
22:00:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
23:00:00
ท่องโลก ๑๐+๑
23:30:00
ปักหมุดปักษ์ใต้

ดาวน์โหลดตารางสอน