เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: ปักหมุดปักษ์ใต้
00:30:00
R: แง้มประตูสู่ลาวปี1-2
01:00:00
R: สีสันอาเซียนพลัส
01:30:00
R: ฉายแวว
02:00:00
R: เล็กๆเปลี่ยนโลก
03:00:00
R: The Collector นักสะสม
03:30:00
The Collector นักสะสม
04:00:00
R: I am Asean
04:30:00
R: The success story ไขกลยุทธ์ความสำเร็จ
05:00:00
R: หมอปกรณ์ออนทัวร์
06:00:00
R: อ12101 ภาษาอังกฤษ2
07:00:00
R:กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R:ค12101 คณิตศาสตร์2
09:00:00
R: ท12101 ภาษาไทย2
10:00:00
R: ค12101 คณิตศาสตร์2
11:00:00
R: ว12101 วิทยาศาสตร์2
12:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักกอท.)
13:00:00
R:ท12101 ภาษาไทย2
14:00:00
R: ค12101 คณิตศาสตร์2
15:00:00
R: อ12101 ภาษาอังกฤษ2
16:00:00
R: ท12101 ภาษาไทย2
17:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R: หมอปกรณ์ออนทัวร์
19:30:00
R: The Movies Picture
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: เมืองไทยดี๊ดี
21:00:00
R: ครอบครัวดวงดาว
21:30:00
R: อันดามัน
22:00:00
R: เล็กๆเปลี่ยนโลก
23:00:00
R: ท่องโลก10+1
23:30:00
R: ปักหมุดปักษ์ใต้

ดาวน์โหลดตารางสอน