เฉพาะตารางสอน
00:00:00
กระปุกปัญญา
00:30:00
ใต้สันติสุข
01:00:00
มองผ่านกาลเวลา
01:30:00
วิถีผ่านเลนส์
02:00:00
หน้าต่างตะวันตก
02:30:00
หนังพาไป
03:00:00
FoodWork
03:30:00
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
04:30:00
พันแสงรุ้ง
05:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
05:30:00
ดูให้รู้
06:00:00
TUE : ค12101 คณิตศาสตร์ 2
07:00:00
TUE : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
TUE : ท12101 ภาษาไทย 2
09:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.)
10:00:00
WED : ค12101 คณิตศาสตร์ 2
11:00:00
WED : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2
12:00:00
WED : ท12101 ภาษาไทย 2
13:00:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
14:00:00
THU : ค12101 คณิตศาสตร์ 2
15:00:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ 2
16:00:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ)
17:00:00
R : ท12101 ภาษาไทย 2
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
หนังพาไป
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.)
19:30:00
FoodWork
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ 2
21:30:00
พันแสงรุ้ง
22:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
23:00:00
ดูให้รู้
23:30:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง

ดาวน์โหลดตารางสอน