เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Teacher as Learner 4 จุดเน้น
01:00:00
Numeracy
02:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู
03:00:00
Social Studies
04:00:00
PSHE and Sport
05:00:00
R: Teacher as Learner 4 จุดเน้น
06:00:00
R: Numeracy
07:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: Social Studies
09:00:00
R: PSHE and Sport
10:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
11:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
12:00:00
R: Teacher as Learner 4 จุดเน้น
13:00:00
R: Numeracy
14:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
15:00:00
R: Social Studies
16:00:00
R: Teacher as Learner 4 จุดเน้น
17:00:00
R: Numeracy
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
Practically SCIENCE
18:30:00
R: PSHE and Sport
19:30:00
ครูพบกูรู
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Lesson Study
21:00:00
R: Numeracy
22:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
23:00:00
R: Social Studies

ดาวน์โหลดตารางสอน