เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Literacy
01:00:00
เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา (2 ตอน)
02:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
03:00:00
Assessment (2 ตอน)
04:00:00
การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี (1 ตอน)
05:00:00
R: Literacy (5 ตอน)
06:00:00
R: เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา (2 ตอน)
07:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล (31 ตอน)
09:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
10:00:00
R: Assessment
11:00:00
R: การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
12:00:00
R: Literacy (5 ตอน)
13:00:00
R: เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา (2 ตอน)
14:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
15:00:00
R: Assessment (2 ตอน)
16:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล (31 ตอน)
17:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู (9 ตอน)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
Practically SCIENC
18:30:00
R: การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี (1 ตอน)
19:30:00
ครูพบกูรู (39 ตอน)
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Lesson Study (6 ตอน)
21:00:00
R: เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา (2 ตอน)
22:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
23:00:00
R: Assessment (2 ตอน)

ดาวน์โหลดตารางสอน