เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Teacher as Learner 4 จุดเน้น (3 ตอน)
01:00:00
Numeracy (5 ตอน)
02:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
03:00:00
Social Studies (5 ตอน)
04:00:00
PSHE and Sport (3 ตอน)
05:00:00
R: Teacher as Learner 4 จุดเน้น (3 ตอน)
06:00:00
R: Numeracy (5 ตอน)
07:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
09:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
10:00:00
R: Social Studies
11:00:00
R: PSHE and Sport
12:00:00
R: Teacher as Learner 4 จุดเน้น
13:00:00
R: Numeracy
14:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
15:00:00
R: Social Studies
16:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล (31 ตอน)
17:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู (9 ตอน)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
Practically SCIENC
18:30:00
R: PSHE and Sport (3 ตอน)
19:30:00
ครูพบกูรู (39 ตอน)
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Lesson Study (6 ตอน)
21:00:00
R: Numeracy (5 ตอน)
22:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
23:00:00
R: Social Studies (5 ตอน)

ดาวน์โหลดตารางสอน