เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
01:00:00
Cross-curriculum (3ตอน)
02:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
03:00:00
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (2 ตอน)
04:00:00
Early-Year (3 ตอน)
05:00:00
R: Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย (1ตอน)
06:00:00
R: Cross-curriculum (3 ตอน)
07:00:00
Lesson Study (6 ตอน)
07:30:00
พุธเช้าข่าวสพฐ.
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
พุธเช้าข่าวสพฐ.
09:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล (31 ตอน)
10:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู (9 ตอน)
11:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
12:00:00
R: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (2 ตอน)
13:00:00
R: Early-Year (3 ตอน)
14:00:00
R: Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย (1 ตอน)
15:00:00
R: Cross-curriculum (3 ตอน)
16:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล (31 ตอน)
17:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู (9 ตอน)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
Practically SCIENC
18:30:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
19:30:00
ครูพบกูรู (39 ตอน)
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: Lesson Study (6 ตอน)
21:00:00
R: Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย (1 ตอน)
22:00:00
R: Cross- curriculum (3 ตอน)
23:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)

ดาวน์โหลดตารางสอน