เฉพาะตารางสอน
00:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
01:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
02:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
03:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
04:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
05:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
06:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
07:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
09:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชา
18:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19:15:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22:20:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23:10:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดาวน์โหลดตารางสอน