เฉพาะตารางสอน
00:00:00
การออกแบบระบบไฟฟ้า
01:00:00
เทคนิคการอินเตอร์เฟส
02:00:00
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
03:00:00
การบิน
04:00:00
การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์
05:00:00
R: การออกแบบระบบไฟฟ้า
06:00:00
R: เทคนิคการอินเตอร์เฟส
07:00:00
R: การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
Fundamentals of Aviation Industry Part 2
09:00:00
กีตาร์พื้นฐาน
10:00:00
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Adobe Flash CS6)
11:00:00
โปรแกรมสำเร็จรูป
12:00:00
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
13:00:00
การขายเบื้องต้น 1
14:00:00
English Listening & Speaking
15:00:00
หุ่นยนต์เบื้องต้น
16:00:00
กีต้าร์คลาสสิค
17:00:00
R:การบิน
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เรียนรู้การใช้งาน lot
18:30:00
ขนมไทย
19:00:00
ขนมไทย
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: เรียนรู้การใช้งาน lot
21:00:00
R: เทคนิคการอินเตอร์เฟส
22:00:00
R: การวิเคราะห์วงจรอีเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
23:00:00
R: การบิน

ดาวน์โหลดตารางสอน