เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Rama Kid D
01:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
01:30:00
I AM ฉันจะเป็น
02:00:00
Rama Teen Share
03:00:00
ท้าให้อ่าน
03:30:00
New Heart New World Kids
04:00:00
ปลูกจิต Kid อาสา
04:30:00
พลเมืองเด็ก
05:00:00
พ่อแม่สู้ๆ
06:00:00
MON : อนุบาลปีที่ 1
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON : อนุบาลปีที่ 1(ต่อ)
08:30:00
TUE : อนุบาลปีที่ 1
11:00:00
WED : อนุบาลปีที่ 1
13:30:00
THU : อนุบาลปีที่ 1
16:00:00
FRI : อนุบาลปีที่ 1
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
FRI : อนุบาลปีที่ 1(ต่อ)
18:30:00
R : อนุบาลปีที่ 1
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : อนุบาลปีที่ 1(ต่อ)
21:30:00
R : Rama Kid D
22:30:00
R : Fat Fact ความจริงรอบพุง
23:00:00
R : I am ฉันจะเป็น
23:30:00
R : ท้าให้อ่าน

ดาวน์โหลดตารางสอน