เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
00:30:00
สานสายใยแผ่นดิน
01:00:00
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
02:00:00
ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
02:30:00
แม่ของแผ่นดิน
03:00:00
ด้วยพระบารมี
03:30:00
ในหลวงของเรา
04:30:00
พระเมตตาดั่งสายธาร
05:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
05:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:00:00
เรื่องของพ่อรอทุกคนเล่า
06:30:00
แสงแห่งปณิธาน
07:00:00
R : เย็นศิระเพราะพระบริบาล
07:30:00
R:สานสายใยแผ่นดิน
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R:แสงแห่งปณิธาน
08:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย 1
10:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์ 1
11:30:00
R:ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
13:30:00
R:ค11101 คณิตศาสตร์ 1
14:30:00
R:เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า
15:00:00
R:แสงแห่งปณิธาน
15:30:00
R:ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
16:30:00
R:พระเมตตาดั่งสายธาร
17:00:00
R:สารคดีแตกหน่อต่อยอด
17:30:00
R:เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18:30:00
R:เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า
19:00:00
R : เย็นศิระเพราะพระบริบาล
19:30:00
R:สารคดีแตกหน่อต่อยอด
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R:ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
21:00:00
R:แม่ของแผ่นดิน
21:30:00
R:ในหลวงของเรา
22:30:00
R:ด้วยพระบารมี
23:00:00
R:พระเมตตาดั่งสายธาร
23:30:00
R:เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10

ดาวน์โหลดตารางสอน