เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
00:30:00
สานสายใยแผ่นดิน
01:00:00
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
02:00:00
ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
02:30:00
แม่ของแผ่นดิน
03:00:00
ด้วยพระบารมี
03:30:00
ในหลวงของเรา
04:30:00
พระเมตตาดั่งสายธาร
05:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
05:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:00:00
เรื่องของพ่อรอทุกคนเล่า
06:30:00
แสงแห่งปณิธาน
07:00:00
R : เย็นศิระเพราะพระบริบาล
07:30:00
R:สานสายใยแผ่นดิน
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R : ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
09:00:00
R : ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
09:30:00
R : แม่ของแผ่นดิน
10:00:00
R : ด้วยพระบารมี
10:30:00
R : ในหลวงของเรา
11:30:00
R : พระเมตตาดั่งสายธาร
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
R : สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
13:00:00
R : เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
13:30:00
R : เรื่องของพ่อรอทุกคนเล่า
14:00:00
R : แสงแห่งปณิธาน
14:30:00
R : เย็นศิระเพราะพระบริบาล
15:00:00
R : สานสายใยแผ่นดิน
15:30:00
R : ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
16:30:00
R : ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
17:00:00
R : แม่ของแผ่นดิน
17:30:00
R : ด้วยพระบารมี
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18:30:00
R : ในหลวงของเรา
19:30:00
R : พระเมตตาดั่งสายธาร
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
21:00:00
R : เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
21:30:00
R : เรื่องของพ่อรอทุกคนเล่า
22:00:00
R : แสงแห่งปณิธาน
22:30:00
R : เย็นศิระเพราะพระบริบาล
23:00:00
R : สานสายใยแผ่นดิน
23:30:00
R : ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย

ดาวน์โหลดตารางสอน