เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
00:30:00
สานสายใยแผ่นดิน
01:00:00
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
02:00:00
ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
02:30:00
แม่ของแผ่นดิน
03:00:00
ด้วยพระบารมี
03:30:00
ในหลวงของเรา
04:30:00
พระเมตตาดั่งสายธาร
05:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
05:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:00:00
เรื่องของพ่อรอทุกคนเล่า
06:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
07:00:00
แสงแห่งปณิธาน
07:30:00
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
08:30:00
วีดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
09:30:00
พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
10:30:00
R:ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
11:30:00
R:ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
R:สานสายใยแผ่นดิน
13:00:00
R:แม่ของแผ่นดิน
13:30:00
R:พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
14:30:00
R:เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า
15:00:00
R:100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
15:30:00
R:วีดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
16:30:00
R:ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
17:00:00
R:สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
17:30:00
R:เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18:30:00
R:เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า
19:00:00
R:แสงแห่งปณิธาน
19:30:00
R:สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R:ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
21:00:00
R:แม่ของแผ่นดิน
21:30:00
R:ในหลวงของเรา
22:30:00
R:ด้วยพระบารมี
23:00:00
R:พระเมตตาดั่งสายธาร
23:30:00
R:เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10