เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: เย็นศิระเพราะพระบริบาล
00:30:00
R: สานสายใยแผ่นดิน
01:00:00
R: ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
02:00:00
R: ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
02:30:00
R: แม่ของแผ่นดิน
03:00:00
R: ด้วยพระบารมี
03:30:00
R: ในหลวงของเรา
04:30:00
R: พระเมตตาดั่งสายธาร
05:00:00
R: สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
05:30:00
R: เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:00:00
R: อ11101 ภาษาอังกฤษ1
07:00:00
R: ค11101 คณิตศาสตร์1
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: ท11101 ภาษาไทย1
09:00:00
R:ว11101 วิทยาศาสตร์1(วิทยาการคำนวณ)
10:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
11:00:00
R: ค11101 คณิตศาสตร์1
12:00:00
R: ท11101 ภาษาไทย1
13:00:00
R: อ11101 ภาษาอังกฤษ1
14:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
15:00:00
R: ค11101 คณิตศาสตร์1
16:00:00
R: ท11101 ภาษาไทย1
17:00:00
R: ว11101 วิทยาศาสตร์1
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R: เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า
19:00:00
R: เย็นศิระเพราะพระบริบาล
19:30:00
R: สารคดีแตกหน่อต่อยอด
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
21:00:00
R: แม่ของแผ่นดิน
21:30:00
R: ในหลวงของเรา
22:30:00
R: ด้วยพระบารมี
23:00:00
R: พระเมตตาดั่งสายธาร
23:30:00
R: เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10

ดาวน์โหลดตารางสอน